Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.

Tidsperiod

  • Budgetunderlag 2023-2025

    Datum: 2022-03-01

    Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

  • Åklagarmyndighetens årsredovisning 2021

    Datum: 2022-02-22

    2021 innebar en historisk tillväxt av Åklagarmyndigheten, som blev drygt 100 åklagare fler under året. De särskilt resurskrävande målen ligger kvar på en hög nivå. Antalet ärenden där åklagarna yrkade att vinster från brott ska förverkas ökade påtagligt. Det framgår av myndighetens årsredovisning.