Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.

Tidsperiod

  • Budgetunderlag 2017-2019

    Datum: 2016-02-29

    Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.