Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

  • ÅM A 2016-1076

    Datum: 2016-10-13

    Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Polis i framtiden polisutbildning som högskoleutbildning SOU 2016 39". (ÅM A 2016-1076)