Åklagarmyndighetens

Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2019 1393

  Datum: 2019-11-12

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Stora brottmål - nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)"

 • ÅM 2019-1740

  Datum: 2019-11-05

  Åklagarmyndighetens yttrande över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 19-13541).

 • ÅM 2019-1287

  Datum: 2019-10-25

  Åklagarmyndighetens yttrande över F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31).

 • ÅM 2019 1353.pdf

  Datum: 2019-10-21

  Yttrande med anledning av Ds 2019:14 En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor.

 • ÅM 2019:1350

  Datum: 2019-10-21

  Remiss av betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet kunskap och dialog (SOU 2019:15) och Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning (SOU 2019:281)

 • ÅM 2019 1614

  Datum: 2019-10-15

  Yttrande över remiss av förslag om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik (ärendenummer 18-10969)

 • ÅM 2019 1368

  Datum: 2019-09-23

  Åklagarmyndighetens remissyttrande över förslag om anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering (Fi2019/02671/SFÖ).

 • ÅM 2019/1150

  Datum: 2019-09-18

  Yttrande över En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)

 • ÅM 2019/1299

  Datum: 2019-09-17

  Yttrande över departementspromemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk (Fi2019/02558/V)

 • ÅM 2019/1267

  Datum: 2019-09-17

  Yttrande över departementspromemorian Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi2O19/02449/B)

 • ÅM 2019-1150

  Datum: 2019-09-11

  Yttrande över remissen "En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet (Ds 2019:9)"

 • ÅM 2019 1107

  Datum: 2019-08-23

  Åklagarmyndighetens yttrande över Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen - Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare.

 • ÅM 2019 611

  Datum: 2019-05-02

  Yttrande över utkast till lagrådsremiss Brott mot förtroendevalda.

 • ÅM 2018-1858

  Datum: 2019-01-15

  Yttrande från Åklagarmyndigheten över "​Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränknings-ersättning (SOU 2018:75)"