Remissvar

Här finns Åklagarmyndighetens remissvar publicerade. Saknar du något remissvar kontakta kommunikationsavdelningen eller biblioteket på huvudkontoret.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2020-2124

  Datum: 2021-03-01

  Yttrande över En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62).

 • ÅM 2021-470

  Datum: 2021-02-24

  Åklagarmyndighetens yttrande över promemorian: "Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt (Fi2021/00808)"

 • ÅM 2020-2110

  Datum: 2021-02-19

  Yttrande över promemorian Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel (Fi2020/04860).

 • ÅM 2020-2201

  Datum: 2021-01-27

  Yttrande över departementspromemorian Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud

 • ÅM 2020-2112

  Datum: 2021-01-26

  Åklagarmyndighetens yttrande över "Promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter"

 • ÅM 2020-1792

  Datum: 2021-01-19

  Åklagarmyndighetens yttrande över SOU 2020:57 - Ett särskilt hedersbrott