Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2007/6882 Rån, mindre allvarlig art

  Datum: 2007-12-20

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för rån och bestämmer påföljden till fängelse ett år. Personen dömdes av tingsrätten för rån, medan hovrätten dömde för snatteri.

 • ÅM 2007/6328 Olaga hot grovt brott

  Datum: 2007-11-28

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för olaga hot, grovt brott. Vidare yrkas att Högsta domstolen, oavsett hur hotbrottet rubriceras, bestämmer påföljden till fängelse.

 • ÅM 2007/4860 Utvisning

  Datum: 2007-09-14

  Yrkande att en person utvisas och förbjuds att återvända samt att en annan, redan utvisad, person ska vara fortsatt utvisad och att tiden inom vilken han förbjuds återvända ska förlängas.