Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

 • AMR-4296-22

  Datum: 2022-06-21

  Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt mot barn m.m. (rubricering och påföljd).

 • AMR-4008-22

  Datum: 2022-06-08

  Riksåklagaren vill att HD ska klargöra när en drogutlöst psykos ska anses självförvållad, liksom fråga om straffmätning vid påföljd för mord.

 • AMR-2951-22 Vapenbrott

  Datum: 2022-05-17

  Frågan i målet är om en luftrevolver, som utan modifiering även kan användas för att avfyra skarpa skott, omfattas av tillståndsplikt enligt vapenlagens bestämmelser.

 • AMR-3048-22 Grovt vapenbrott

  Datum: 2022-05-10

  Fråga om under vilka förutsättningar ett vapenbrott är synnerligen grovt. En person dömdes för innehav i sin bostad av två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ljuddämpare och ammunition. Tingsrätten och hovrätten har rubricerat gärningen som grovt vapenbrott. Riksåklagaren överklagar nu hovrättens dom och yrkar att den tilltalade ska dömas för synnerligen grovt vapenbrott.

 • AMR-1519-22 Utvisning

  Datum: 2022-03-16

  Svarsskrivelse om överklagande i ärende kring försök till mord och utvisning.

 • AMR-471-22 Utvisning

  Datum: 2022-03-08

  Riksåklagaren bestrider ändring av hovrättens dom och avstyrker prövningstillstånd.

 • AMR-1534-22 Brott mot upphovsrättslagen

  Datum: 2022-03-08

  Riksåklagaren har överklagat en dom av Patent- och marknadsöverdomstolen om upphovsrätt till tv-sändningar och olovligt innehav av avkodningsutrustning.

 • AMR-1213-22 Mord

  Datum: 2022-02-28

  Svar till HD om anstiftares uppsåt vid mord där förväxling av person har skett.

 • AMR-1003-22 Mord

  Datum: 2022-02-28

  Fråga om en gärningsbeskrivnings konkretisering och den tilltalades förklaringsbörda.

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2022

  Datum: 2022-02-16

  ​Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt.

 • AMR-903-22 Mord

  Datum: 2022-02-11

  En person har dömts för bl.a. mord till fängelse på livstid. Mordet har begåtts genom att gärningspersonen har skjutit målsäganden i bröstet och ryggen, på dagtid på allmän plats. Den tilltalade har överklagat hovrättens dom och vill att Högsta domstolen ska frikänna honom. Riksåklagaren har i svarsskrivelsen bestritt ändring av hovrättens dom och inte sett att det finns något skäl att meddela prövningstillstånd med anledning av överklagandet.