Verksamheten i Högsta domstolen

Här finns svarsskrivelser och förklaringar samt överklaganden. 

Riksåklagaren överklagar varje år cirka 10-20 hovrättsdomar till Högsta domstolen. För att överklaga måste prövningstillstånd begäras och om det är den dömde som överklagar ska riksåklagaren yttra sig i en så kallad svarsskrivelse.

Tidsperiod

Kategorier

 • ÅM 2008/0447 Misshandel

  Datum: 2008-01-29

  Yrkande att Högsta domstolen bestämmer påföljden till ungdomstjänst istället för böter, där en person dömts för en misshandel som inträffade när han var 15 år. Målet handlar om förutsättningarna för att döma till ungdomstjänst som påföljd för ett brott med ett straffvärde på fängelsenivå.

 • ÅM 2008/2463 Våldtäkt mot barn

  Datum: 2008-04-28

  Yrkande att Högsta domstolen dömer en person för våldtäkt mot barn samt att, oavsett hur brottet rubriceras, domstolen dömer till ett längre fängelsestraff än vad hovrätten bestämt. Hovrätten dömde för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i åtta månader.

 • ÅM 2008/3778 Påföljd för våldtäkt mot barn

  Datum: 2008-07-04

  En person har dömts för våldtäkt mot barn i både tingsrätt och hovrätt. Tingsrätten dömde till fängelse i två år. Hovrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. I överklagandet yrkas att Högsta domstolen bestämmer påföljden till fängelse i två år.

 • ÅM 2008/5637 Legalitetsprincipen

  Datum: 2008-10-24

  Yrkande att Högsta domstolen ska döma för brott mot lagen om transport av farligt gods samt bestämma påföljden till dagsböter.

 • ÅM 2008/6781 Trafikförseelse fordonslängd

  Datum: 2008-11-26

  Yrkande att ett åtal ska ogillas. En lastbil med släp framfördes på en riksväg trots att fordonets längd översteg tillåtna 24 meter. Högsta tillåtna fordonslängd överskreds om man räknade in den extraljusramp som monterats på lastbilens front. Tingsrätten och hovrätten dömde för förseelse mot trafikförordningen. Efter hovrättsdomen gjorde hovrätten riksåklagaren uppmärksam på nya föreskrifter från Vägverket om hur fordonslängd ska beräknas.