Statistik

Statistisk information om åklagarverksamheten finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning där du även finner utförligare analyser. I årsredovisningen ingår verksamhetsstatistik, personalstatistik och ekonomisk redovisning.

Se länk till årsredovisningen.

För kontakt med Åklagarmyndighetens statistiker ring 010-562 51 35 eller skicka e-post: statistik(a)aklagare.se