Statistik

Statistisk information om åklagarverksamheten finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning där du även finner utförligare analyser. I årsredovisningen ingår verksamhetsstatistik, personalstatistik och ekonomisk redovisning.

Se länk till årsredovisningen.

För kontakt med Åklagarmyndighetens statistiker skicka e-post till: statistik(a)aklagare.se