Åklagarmyndighetens

Statistik

Statistisk information om åklagarverksamheten finns i Åklagarmyndighetens årsredovisning där du även finner utförligare analyser. I årsredovisningen ingår verksamhetsstatistik, personalstatistik och ekonomisk redovisning.

Se länk till årsredovisningen här i högerspalten.