Kriminalstatistik

Brottsförebyggande rådet (Brå) producerar den officiella kriminalstatistiken.

Det innebär att de samlade uppgifterna om bland annat samtliga polisanmälda brott och påföljder publiceras av Brottsförebyggande rådet (Brå).