Om statistiken

Åklagarmyndigheten tar fram statistik för uppföljning av myndighetens verksamhet. Verksamhetsstatistiken redovisar i huvudsak statistik utifrån brottsmisstankar.

Några av de mått som ingår är inkomna och beslutade brottsmisstankar, genomströmningstid respektive beslutstatistik samt balanser. Därutöver finns ärendestatistik och statistik om häktade.

Många brott som anmäls till polis går inte vidare till åklagare. Detta beror på att polisen kan besluta att inte inleda eller lägga ner en brottsutredning innan Åklagarmyndigheten får kännedom om brottet, varför de inte ingår i Åklagarmyndighetens statistik. Myndighetens siffror innehåller endast de brott där åklagare på Åklagarmyndigheten är förundersökningsledare eller där det finns en misstänkt person och polisen färdigställt brottsutredningen.