Samarbete med Skatteverket

Åklagarmyndigheten samarbetar med Skatteverket.

Samarbetet ska underlätta för myndigheten att anlita seriösa företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter inför upphandling och under avtalsperioden.

Skatteverket lämnar regelbundet information till Åklagarmyndigheten om leverantörernas skattesituation.