Misstänkt för brott

När ett brott har begåtts utreds det av en förundersökningsledare, som är polis eller åklagare beroende på hur allvarligt brottet är. Det är förundersökningsledaren som avgör om en person är misstänkt för brottet.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt har i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Det kan man få redan under förundersökningen (brottsutredningen) eller till en eventuell rättegång.

En misstänkt person har rätt till offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Den som vill ha en offentlig försvarare under förundersökningen ska kontakta åklagaren, som är förundersökningsledare vid grövre brott.

Åklagaren väcker frågan hos domstolen. Det är sedan domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare. Om åtal redan är väckt kan den som är misstänkt vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången.

Vid rättegången avgör domstolen hur stor del av kostnaden för försvararen som den misstänkta personen själv ska betala.

Slutdelgivning

När förundersökningen är färdig får den som misstänks för brottet information om detta. Den misstänkta personen har rätt att ta del av allt material och om hen vill att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder, till exempel förhöra fler vittnen, kan hen begära det.

Förundersökningsledaren beslutar om dessa åtgärder ska utföras. Vid oenighet kan domstolen pröva frågan.