Åklagarmyndighetens logotype

Konsekvenser av dom

Hur länge finns ett brott i belastningsregistret? Det beror på vad påföljden, straffet, blev för brottet.

Om påföljden innebär penningböter ligger belastningen registrerad under fem år. Tillträdesförbud ligger kvar i belastningsregistret fem år efter beslut.

Innebär påföljden villkorlig dom, åtalsunderlåtelse, besöksförbud, skyddstillsyn, vård inom socialtjänsten med mera ligger belastningen kvar 10 år från doms- eller beslutsdatum. Vid fängelsestraff och ungdomsvård räknar man 10 år från avgång från fängelse eller ungdomsvård.

"En uppgift i belastningsregistret ska finnas kvar så länge en annan uppgifts gallringstid ej infallit. En uppgift i vilken påföljen är penningböter ska ej förlänga gallringstiden för någon annan belastning"

Mer information i nedanstående länkar: