Rättigheter för misstänkta

Vad innebär det att vara gripen, anhållen eller häktad?

Frihetsberövandet är en utredningsåtgärd under brottsutredningen (före huvudförhandling i domstol) som oftast sker för att den som är misstänkt inte ska försvåra utredningen, avvika från landet eller fortsätta sin brottsliga verksamhet.

Personen sitter inlåst i ett eget rum och har endast begränsad kontakt med andra (förutom sin advokat) och i vissa fall ingen alls. Vissa personer får, för att inte försvåra utredningen, inte heller läsa dagstidningar, höra på radio eller se på tv.

Vid brottsutredning har vi i Sverige tre olika former av frihetsberövande:

  • Gripen är ett akut beslut av en enskild polis som gäller under en relativt kort tid fram till dess att åklagare har kontaktats, eller till dess att polisen fattar beslut om att frige personen.

  • Anhållan är ett beslut av åklagare. Senast tredje dagen efter anhållandet ska måste åklagare besluta om personen som anhållits ska begäras häktad eller släppas på fri fot.

  • Häktad är ett beslut av domstol. Det omprövas var fjortonde dag och kan inte överstiga den möjliga längden på påföljden (fängelsestraffet).

Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.