Utsatt för brott

Att bli utsatt för ett brott är ofta traumatiskt och skrämmande och en del brottsoffer kan behöva stöd för att kunna hantera rättsprocessen. Rättsväsendet har en skyldighet att på olika sätt stödja den som utsatts för brott.

Under förundersökningen (brottsutredningen) ska åklagaren både ta hänsyn till sådant som talar för och till sådant som talar emot den som är misstänkt. Åklagaren måste alltså vara opartisk och objektiv.

Samtidigt som åklagaren ska vara objektiv har brottsoffret ibland önskemål om stöd från åklagaren. Detta kan ibland vara svårt att förena. Det anses inte strida mot kravet på objektivitet om åklagaren lämnar information av allmän karaktär, till exempel berättar hur en rättegång går till. Åklagaren får däremot inte diskutera med brottsoffret vad hen bör säga under förhöret i domstolen.