Barn och unga som brottsoffer

Brott som riktas mot barn är särskilt svårutredda och brukar därför handläggas av åklagare med särskild utbildning och erfarenhet.

Under brottsutredningen och rättegången är målet att barnet inte ska behöva utsättas för ytterligare lidande. På flera ställen i landet finns särskilda ”barnahus”, där läkare, polis, socialtjänst med flera är samlade under ett tak för att barnet inte ska behöva åka mellan olika ställen.

Förhör med barn görs av specialutbildade poliser i en lugn miljö. För att barnet inte ska behöva höras i domstol spelas förhören med de yngre barnen in på video, som sedan visas vid rättegången.

Barn som varit utsatta för till exempel vålds- och sexualbrott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär hos domstol att ett sådant biträde ska utses. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde.

När den som utsatts för brott är ung är det särskilt viktigt att utredningen av brottet sker snabbt och effektivt. Särskilda regler om snabbhet gäller då brottsoffret är under 18 år och det handlar om brott mot liv, hälsa, frihet eller frid. Ett ungt brottsoffer kan få ett målsägandebiträde som stöd under rättegången.