Målsägandebiträde

Under rättegången kallas brottsoffret för målsägande. Åklagaren kan ansöka hos domstolen om målsägandebiträde, en advokat som ska tillvarata målsägandens intresse i domstolen.

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Om förutsättningarna för att få målsägandebiträde inte är uppfyllda, kan åklagaren informera målsäganden om möjligheten att i stället få hjälp av en stödperson från en ideell organisation.

Om du som målsägande vill träffa åklagaren inför rättegången, så kan du höra av dig till åklagarkammaren. Det brukar alltid vara möjligt att ordna ett kort möte innan rättegången börjar. Har du frågor om rättegången, förundersökningen eller annat, kan du kontakta polisen eller åklagarkammaren.