Skadestånd

Om det inte finns målsägandebiträde är det i de allra flesta fall åklagarens uppgift att föra skadeståndstalan. Det betyder att åklagaren under rättegången begär skadestånd för målsäganden.

Genom polisen får åklagaren reda på vad hon eller han ska begära för skadestånd.

Åklagaren har ansvar för att målsäganden får ett korrekt och vänligt bemötande under hela rättsprocessen.