Om utredningen läggs ner

När en utredning har lagts ned gör inte polis och åklagare något mer med utredningen. Om ny bevisning framkommer kan en nedlagd förundersökning återupptas.

Även om en utredning har lagts ned, till exempel på grund av att gärningspersonen är okänd, kan man ändå ha rätt till ersättning. I första hand får man vända sig till sitt försäkringsbolag. Om inte försäkringen täcker skadan kan man vända sig till Brottsoffermyndigheten som ersätter skador i många fall. Se länk i högerspalten.

Är man missnöjd med en polis eller åklagares beslut att lägga ned en förundersökning kan man begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.

Alla människor har inte rätt att begära överprövning av beslutet utan det ska vara någon med ett berättigat intresse av att få saken prövad, såsom målsäganden. Det finns inga särskilda tidsfrister för överprövning.