Överprövning

Här finns svar på vanliga frågor om överprövning, det vill säga möjligheten att få åklagarens beslut ändrat. Du hittar även information om hur polisens beslut kan prövas av åklagare. Den här sidan innehåller dessutom riksåklagarens riktlinjer som närmare beskriver hur överprövning går till och en blankett som kan användas vid prövningsbegäran.

Vad är överprövning?

En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare). En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras. Undantagsvis kan beslut också överprövas av riksåklagaren.

Överprövning/prövning av beslut hanteras genom ett skriftligt förfarande.

Vilka åklagarbeslut kan överprövas?

I princip kan alla beslut överprövas, till exempel beslut att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal. Beslut som kan överklagas till domstol, till exempel beslut om att inte meddela kontaktförbud eller beslut om beslag, överprövas normalt inte.

Kan polisens beslut prövas av åklagare?

Ja, polisens beslut kan prövas av åklagare. En sådan begäran skickas eller lämnas in till polisen. Adresser finns på polisens webbplats. Använd gärna den blankett för begäran om prövning som finns på denna sida.

Kan vem som helst begära överprövning?

Ja, i formell mening kan vem som helst göra det. Men det är - med få undantag - bara då överprövning har begärts av den som är direkt berörd av ärendet som den högre åklagaren tar upp ärendet till granskning.

Hur lång tid har man på sig att skicka in en överprövning från och med beslutet?

Det finns i princip inte någon bestämd tid inom vilken en begäran om överprövning ska ske. Om det har gått lång tid mellan begäran om överprövning och det beslut som begärs prövat kan dock detta medföra att ärendet inte prövas i sak.

Hur gör jag om jag vill begära överprövning av ett åklagarbeslut?

  • En begäran om överprövning bör vara skriftlig. Den kan skickas in via e-post. En muntlig begäran om överprövning granskas normalt inte.

  • En begäran om överprövning ska vara tydlig och fullständig när den skickas in. Ärendet granskas normalt inte om begäran om överprövning är bristfällig. Det är vanligtvis inte möjligt att komplettera begäran senare. Se därför till att begäran är komplett när den skickas in.

  • En begäran om överprövning ska skickas eller lämnas in till den åklagarkammare där beslutet har fattats. Adresser finns på kontaktsidan.

  • Använd gärna den blankett för begäran om överprövning som finns på denna sida. Blanketten kan användas både för överprövning av åklagarbeslut och prövning av polisbeslut.

Hur får jag veta hur det har gått med min begäran?

När ett beslut har fattats skickas en kopia av beslutet hem till dig eller till din e-postadress.