Polis eller åklagare

Den som blivit utsatt för eller blivit vittne till ett brott har möjlighet att anmäla det till polisen. Efter det att polisen har upprättat anmälan beslutar polis eller åklagare om förundersökning ska inledas.

Polisen är oftast förundersökningsledare under spaningsskedet, då man utreder vem som kan misstänkas för brottet. När polisen har kommit så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet tar en åklagare över förundersökningsledningen. Vid mindre allvarliga brott är polisen fortsatt förundersökningsledare. Till sådana brott hör till exempel snatterier, trafikbrott och stöld.

Åklagarledd förundersökning

Åklagare leder förundersökningen

  • när den misstänkta personen är frihetsberövad
  • när våld eller hot inom familjen eller mot nära anhöriga kan misstänkas
  • när den misstänkta personen är 15-17 år, utom vid mindre allvarlig brottslighet
  • när brottsoffret är under 18 år
  • när det gäller grov eller komplicerad brottslighet

Åklagare är förundersökningsledare i ungdomsmål på grund av de särskilda regler som finns för ungdomar. De leder brottsutredningen då det gäller grova brott, t.ex. mord eller brott mot närstående. Åklagaren är alltid förundersökningsledare när en misstänkt är frihetsberövad, det vill säga anhållen eller häktad. Om frihetsberövandet upphävs och den misstänkta personen släpps, kan polisen bli förundersökningsledare.