Slutdelgivning

När förundersökningen är färdig får den som misstänks för brottet information om detta. Det kallas slutdelgivning.

Den misstänkta har rätt att ta del av allt utredningsmaterial och om hen vill att polisen ska utföra fler utredningsåtgärder, till exempel förhöra fler vittnen, kan hen begära det.

Förundersökningsledaren beslutar om dessa åtgärder ska utföras. Om man är oense kan tingsrätten pröva frågan.