Teknisk bevisning

Det händer ofta att andra myndigheter konsulteras för att bedöma tekniska, kemiska eller medicinska frågor som är av betydelse i utredningen.

Analyser av skjutvapen, narkotika och DNA-spår är viktiga inslag i det brottsutredande arbetet och kan ibland vara avgörande för utgången av förundersökningen. Den här sortens analyser görs ofta av Nationellt forensiskt center (NFC) vid Polisen. Varje år analyseras ett stort antal blodprov för att utreda drogpåverkan i samband med misstänkta narkotikabrott och rattfyllerier.

Vid utredning av våldsbrott kan rättsmedicinska utlåtanden ge svar på vilken typ av våld som kan ha orsakat brottsoffrets skador. Rättsmedicinska utlåtanden görs av Rättsmedicinalverket (RMV). 

När förundersökningen är avslutad bedömer åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal mot den misstänkta personen.

Den tid som det tar att bli klar med en förundersökning beror mycket på vad det handlar om – en förundersökning om rattfylleri kan ofta bli klar på ett halvt dygn, medan det kan ta många år att utreda grov ekonomisk brottslighet.