Överklagande

Om åklagaren är missnöjd med domen i tingsrätten kan hen överklaga domen till hovrätten, som är högre instans. Även den misstänkta och i vissa fall målsägande kan överklaga domen. Vid den nya rättegången i hovrätten måste normalt sett inte de inblandade höras igen. Deras vittnesmål och berättelser spelas in med ljud och bild i tingsrätten och det räcker ofta att dessa inspelningar spelas upp i hovrätten.

Ibland krävs så kallat prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet.

Hovrättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta domstolen (HD). I Högsta domstolen är det enbart åklagare särskilt utsedda av riksåklagaren som för talan. För att få sitt mål prövat i Högsta domstolen krävs att det är så kallat prejudikat, dvs. HD:s bedömning av målet kan få betydelse för hur domstolarna ska döma i liknande mål.