Plädering och domslut

Åklagaren avslutar med att hålla en så kallad plädering (kallas ibland slutplädering). Det är en sammanfattning av åklagarens syn på bevisläget och innefattar också yrkande om påföljd, det vill säga åklagarens förslag på vilket straff den misstänkta ska få. Det är sedan domstolen som dömer ut det straff den misstänkta får.

I lagarna finns straffskalor för olika brott. Påföljden bestäms inom ramen för dessa straffskalor. För till exempel grov misshandel är straffskalan fängelse i 1-10 år. Vad som avgör var man hamnar på skalan är olika faktorer och omständigheter, till exempel vilka skador som har uppkommit eller på vilket sätt misshandeln har utförts. Åklagaren anger hur högt straffvärdet ska vara.

Efter pläderingen får försvararen möjlighet att plädera och ge sina synpunkter på målet. Sedan är rättegången avslutad och domstolen ska döma ut eventuellt straff. Ibland tar det bara en kort stund, t.ex. om den misstänkta personen är häktad eller när ungdomar är inblandade i målet. Då kan dom meddelas direkt efter domstolens överläggning.

Om det inte går att besluta om dom på en gång efter rättegången, meddelas den per post, vanligtvis efter 1-2 veckor.