Åklagarmyndighetens

Påföljder

De påföljder man kan dömas till är: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, vård, samhällstjänst. Olika straff kan kombineras.

I slutet av en rättegång håller åklagaren en så kallad slutplädering, en sammanfattning av vad åklagaren anser ha framkommit under rättegången. Åklagaren ger också ett förslag på lämplig påföljd för den åtalade. Den misstänkte får också chans att säga något innan domstolen börjar sin diskussion. 

Det är domstolen som avgör om den misstänkte är skyldig och vilket straff/påföljd som ska ges.

Ibland meddelas domen direkt. Ibland dröjer det längre tid innan domen avkunnas.