Påföljder

De påföljder man kan dömas till är: böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse, vård, samhällstjänst. Olika straff kan kombineras.

Ungdomspåföljder

För ungdomar under 21 år finns särskilda ungdomspåföljder. Det är ungdomstjänst, ungdomsvård, böter, sluten ungdomsvård och villkorlig dom.

Mer om påföljder och ungdomspåföljder hos Sveriges Domstolar

Det är domstolen som avgör om den misstänkta är skyldig och vilket straff/påföljd som ska ges.