Åklagarmyndighetens

Utvisning

En person som inte är svensk medborgare kan i vissa fall utvisas, om personen begått allvarlig eller upprepad brottslighet. Frågan prövas av domstol efter begäran från åklagare.

flödesschema utvisning

Som framgår av bilden kan man exempelvis inte utvisas om man kommit till Sverige före 15 års ålder och vistats i landet i mer än fem år. Den som är svensk medborgare har en grundlagsskyddad rätt att vistas i Sverige. (Klicka på bilden för att se den i större storlek eller ladda ner den här i PDF-format.)

Rätts-PM om utvisning