Utvisning

En person som inte är svensk medborgare kan i vissa fall utvisas, om personen begått allvarlig eller upprepad brottslighet. Frågan prövas av domstol efter begäran från åklagare.

Den 1 augusti 2022 kom ny lagstiftning avseende utvisning. Informationen på denna sida kommer att uppdateras.