Åklagarmyndighetens logotype

Sakframställning och förhör

Åklagaren inleder rättegången med att redovisa vilket brott som den misstänkta personen påstås ha begått. Efter att den som är misstänkt har erkänt eller förnekat brottet håller åklagaren sakframställning och sätter därmed ramarna för processen. Sakframställningen bygger på förundersökningen och åtalet och innebär att åklagaren mer i detalj presenterar vad den misstänkta påstås ha gjort.

Därpå redovisas bevis (även tekniska och skriftliga) och de eventuella vittnen som kommer att framträda under huvudförhandlingen. I mer omfattande mål kan åklagaren använda sig av tekniska hjälpmedel som t.ex. powerpoint-presentationer, för att göra målet mer begripligt.

Efter sakframställningen håller åklagaren förhör. Om det finns en målsägande (brottsoffer) får han eller hon berätta vad som har hänt och svara på frågor. Även den misstänktas försvarare och domstolen får möjlighet att ställa frågor till målsäganden.

Därefter förhörs den misstänkta personen av åklagare, försvarare och domstol. Om det finns vittnen kallas dessa in, de får avlägga ed och förhörs sedan.

När all bevisning har redovisats och alla förhör har hållits går domstolen igenom den misstänktas personliga förhållanden (personalia). Det ger domstolen ett bättre underlag inför bedömningen av vilket straff den misstänkta ska få om han eller hon döms.

Om man som målsägare vill träffa åklagaren inför rättegången, så kan man höra av sig till åklagarkammaren. Det är ofta möjligt att ordna ett kort möte innan rättegången börjar.