Allmänt åtal

Åtal som väcks av en åklagare för ”det allmännas”, dvs. samhällets, räkning.

Se också: