Åklagarkammare

Det operativa åklagararbetet sköts från landets cirka 40 åklagarkammare. Det finns allmänna åklagarkammare som handlägger i stort sett samtliga brott inom sitt geografiska område, en åklagarkammare för organiserad och internationell brottslighet samt nationella åklagarkammare som handlägger samtliga brott inom ett visst specialområde.