Åklagarmyndighetens huvudkontor

Åklagarmyndighetens huvudkontor har ansvar för bland annat rättslig utveckling, verksamheten i Högsta domstolen och administrativa uppgifter.

Länk till instruktion för Åklagarmyndigheten, SFS 2007:971