Brottsmisstanke

Åklagaren fattar beslut i varje enskild misstanke om brott.