Dagsböter

Bötesstraff där böternas antal bestäms efter hur grovt brottet är. Storleken på varje dagsbot fastställs med hänsyn till hur den bötfällda personens ekonomi ser ut.