Dubbel straffbarhet

Att en handling som begås i ett annat land är ett brott både enligt det landets lagar och enligt svensk lag.