EBM

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en fristående åklagarmyndighet som leds av en generaldirektör. Uppgiften är att bekämpa ekonomisk brottslighet. På EBM arbetar åklagare, utredare, poliser och administratörer. Riksåklagaren är högsta åklagare även för EBM i åklagarfrågor.

Se också: