EBM

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en fristående åklagarmyndighet som leds av en generaldirektör. Uppgiften är att bekämpa ekonomisk brottslighet. Inom EBM finns drygt hundra åklagare samt bland annat poliser och ekonomer. Riksåklagaren är högsta åklagare även för EBM i åklagarfrågor.

Se också: