Falsk tillvitelse

Att lämna osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet.