Förmögenhetsbrott

Brott som innebär ekonomisk skada för någon, t.ex. stöld, bedrägeri och förskingring.