Försök till brott

En handling som innebär att en person har påbörjat men inte fullbordat ett brott. Försök är ofta men inte alltid straffbart.