Försvarare

Oftast en advokat, som har till uppgift att försvara den åtalade.