Frihetsberövande

Att beröva någon friheten, t.ex. genom anhållande, häktning och fängelse.

Den som utan stöd i lagen för bort, spärrar in, eller på något annat sätt berövar en person friheten gör sig skyldig till olaga frihetsberövande.

Se också: