Fysisk person

Privatperson. Motsats: juridisk person, dvs. företag, myndighet, förening eller liknande.