Gärningsman

Gärningsperson, dvs. den som har begått ett brott.