Häktningsframställan

När någon gripits ska åklagaren göra en häktningsframställan, dvs. begäran om
häktning, till domstolen senast tredje dagen efter anhållandet.

Se också: