Åklagarmyndigheten logotype

Häleri

Häleri är en sammanfattande benämning på olika slag av hantering av egendom som någon annan person kommit åt genom ett brott, t.ex. att gömma eller sälja stulet gods.