Juridisk person

En sammanslutning av personer, t.ex. ett bolag, en myndighet, en förening eller liknande.