Kontaktförbud

Om det finns risk att en viss person kommer att begå brott mot, trakassera eller följa efter någon annan, kan den personen få kontaktförbud. Ett sådant beslut fattas av åklagare.

Kontaktförbud i sig utgör inte någon garanti för att hotfulla och farliga situationer inte kan uppstå.