Laga förfall

Laga förfall betyder att den som t.ex. har kallats till en domstolsförhandling har en giltig ursäkt att inte komma. Exempel på laga förfall är avbrott i kollektivtrafiken och plötslig sjukdom (läkarintyg krävs).