Lagföra

Att ställa någon till ansvar för ett brott.