LVM

Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Lagen kompletterar socialtjänstlagen och ger möjlighet till tvångsåtgärder mot missbrukare.